Upitnici

You are here:

Upitnik za sertifikaciju sistema upravljanja

Želite da Vam dostavimo ponudu za sertifikaciju bilo kojeg sistema upravljanja? Popunite odgovarajući upitnik/upitnike i dostavite ih putem mail-a ili fax-a.

ISO 9001:2015

Upitnik u svrhu izrade ponude za sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Upitnik u svrhu izrade ponude za sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015

OHSAS - 18001:2007, SCC

Upitnik u svrhu izrade ponude za sertifikaciju sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS – 18001:2007, SCC

HACCP, ISO 22000

Upitnik u svrhu izrade ponude za sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću hrane: HACCP, ISO 22000

ISO/IEC 27001:2013

Upitnik u svrhu izrade ponude za sertifikaciju sistema upravljanja sigurnošću informacija ISO/IEC 27001:2013

ISO 50001:2011

Upitnik u svrhu izrade ponude za sertifikaciju sistema upravljanje energijom ISO 50001:2011

Napomena: Ukoliko želite da Vam dostavimo ponudu za kombinovanu (istovremenu) sertifikaciju dva ili više standarda, molimo Vas da nam pored popunjenih upitnika za željene standarde dostavite i popunjen upitnik pod rednim brojem 1.

Upitnik za ispitivanje proizvoda i sertifikaciju proizvoda (CE, GS znak)

Zahtev za dostavu ponude za ispitivanje proizvoda / sertifikaciju proizvoda

Lista proizvoda

Molimo sve zainteresirane da pored popunjenog upitnika dostave i informacije o proizvodu:

  • Sliku proizvoda
  • Podatak od kojih dijelova se proizvod sastoji
  • Specifikacione listove, certifikate o hemijskim sastavima, CE ili neke druge deklaracije, ukoliko proizvod sadrži dijelove koji se nabavljaju od trećeg lica