TÜVadria d.o.o.
Sarajevo

Tel.: +387-33-242 487
Fax: +387-33-242 485
E-Mail: info@tuvadria.baPredstavništvo TÜVadria d.o.o. Beograd
Tel.: +381 11 313 02 52
Fax: +381 11 313 02 52
e-mail: office@tuvadria.rsTÜVadria d.o.o.
Glavna podružnica Split

Tel.: +385 21 502 308
Fax: +385 21 502 308
e-mail: info@tuvadria.hr


Promjena termina: Seminar za zvanje „Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008“

Sarajevo, 2.9.2014.

Obavještavamo Vas da je došlo do promjene termina seminara za zvanje „Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008“.+ Više

Seminar za zvanje „Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008“

Sarajevo, 30.7.2014.

TUVADRIA d.o.o u saradnji sa Službom za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen e.V iz Njemačke organizuje seminar za Internog auditora kvaliteta prema ISO 9001:2008 u terminu od 11.09.2014. do 13.09.2014.

+ Više

Seminar za interne auditore sistema upravljanja prema ISO/IEC 17025

Sarajevo, 13.3.2014.

TÜVadria d.o.o. u saradnji sa Službom za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen Njemačke organizuje seminar na temu:

„Seminar za Internoga auditora sistema upravljanja prema ISO/IEC 17025“

+ Više

OBAVJESTENJE o izmjeni termina

Sarajevo, 5.3.2014.

Izmjenjeni termini skolovanja za Predstavnike rukovodstva za kvalitet i Menadzera kvaliteta


+ Više