TÜVadria d.o.o.
Sarajevo

Tel.: +387-33-242 487
Fax: +387-33-242 485
E-Mail: info@tuvadria.baPredstavništvo TÜVadria d.o.o. Beograd
Tel.: +381 11 313 02 52
Fax: +381 11 313 02 52
e-mail: office@tuvadria.rsTÜVadria d.o.o.
Glavna podružnica Split

Tel.: +385 21 502 308
Fax: +385 21 502 308
e-mail: info@tuvadria.hr


Seminar za zvanje „Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008“

Sarajevo, 2.2.2015.

TUVADRIA d.o.o u saradnji sa Službom za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen e.V iz Njemačke organizuje 

Seminar za Internog auditora kvaliteta prema ISO 9001:2008

od 26.02.2015. do 28.02.2015.
+ Više

Školovanje za Predstavnika rukovodstva za kvalitet i Menadžera kvaliteta

Sarajevo, 22.1.2015.

U saradnji sa TÜV Akademie GmbH iz Njemačke organizujemo školovanje za novu generaciju:

Predstavnika rukovodstva za kvalitet i Menadžera kvaliteta
+ Više

Školovanje za Auditora kvaliteta QA (TÜV®)

Sarajevo, 11.11.2014.

TÜVadria d.o.o. u saradnji s TÜV Akademie GmbH iz Njemačke organizuje školu za zvanje Auditor kvaliteta QA (TÜV®)

+ Više

Školovanje za Predstavnika rukovodstva za kvalitet i Menadžera kvaliteta

Sarajevo, 20.10.2014.

U saradnji sa TÜV Akademie GmbH iz Njemačke organizujemo školovanje za novu generaciju:
Predstavnika rukovodstva za kvalitet i Menadžera kvaliteta

+ Više